החלפת מסתם עורק הריאה 04.11.2019

השוואה בין הגישות: השתלת מסתם עורק הריאה בגישה מלעורית לעומת ניתוח החלפת מסתם

TPVI מראה תוצאות טובות יותר מ-SPVR בטווח הקצר, וכן אובדן עלויות נמוך יותר בבתי חולים הודות לזמן ההתאוששות הקצר

החלפת מסתם ניתוחית (אילוסטרציה)

אין מידע רב בנוגע לתוצאות השוואה בין השתלת מסתם עורק הריאה באופן מלעורי (Transcatheter pulmonic valve implantation – TPVI) לבין ניתוח להחלפת מסתם ריאה (surgical pulmonic valve replacement – SPVR). וגם בעתיד, לא צפויים מחקרים פרוספקטיביים ברי ביצוע בנושא.

לפיכך, השתמשו החוקרים בבסיס נתונים גדול של מבוגרים שאושפזו, כדי להשוות בין שני ההליכים בהתייחסות למגמות העדכניות, בתוצאות ההשתלות, ובעלויות לבתי חולים.

החוקרים השתמשו בנתונים מתוך מאגר ה-National Inpatient Sample NIS, בין השנים 2003 עד 2014. למחקר הוכנסו מטופלים שעברו TPVI ו- SPVR, וחולצו מהמאגר באמצעות קודי ICD 9-CM ייחודיים. לאחר מכן, נותחו תוצאות הטיפולים וההוצאות של בית החולים. כל החיובים הומרו לערך הדולר נכון ל-2018, ובוצע ניתוח לאובדן שכר באמצעות נתוני חציון שכר שבועי, שפורסמו על ידי הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה (Bureau of Labor Statistics).

בסך הכל נספרו 8,449 ו-555 שחרורים לאחר SPVR ו-TPVI בהתאמה. החוקרים מצאו כי 5.8% מתוך הליכי ה-SPVR נעשו במוסדות כפריים לעומת 1.8% מה-TPVI. כמו כן, הסיבוכים הכוללים תמותה בבית חולים היו גבוהים יותר בקבוצת ה-SPVRי(2.3% לעומת 0.9%; p = 0.02). לבסוף, משך האשפוז היה קצר משמעותית בקבוצת ה-TPVI (יום אחד לעומת 5 ימים; p<0.001), מה שתרם גם לאובדן שכר נמוך יותר עבור אותה כמות אשפוזים (1,028.57$ לעומת 6,042.86$; p <0.001).

לסיכום, הנפח שתופסים TPVI ו-SPVR גם יחד הולך וגדל בקרב בתי החולים למבוגרים בארצות הברית, ומשקפים עלייה כוללת באוכלוסיית המבוגרים עם מחלות לב מולדות. בניתוח זה, TPVI מראה תוצאות טובות יותר מ-SPVR בטווח הקצר, וכן אובדן השכר נמוך יותר הודות לזמן ההתאוששות הקצר.

מקור:

Chatterjee A. et al. (2019) American Journal of Cardiology

נושאים קשורים:  מחלות לב מולדות במבוגרים,  השתלת מסתם עורק הריאה בגישה מילעורית,  החלפת מסתם עורק הריאה
תגובות