סרטן השד 07.05.2019

אנליזה ביומולקולרית של EGFR בסרטני שד ותפקידו כגורם פרוגונסטי

חיוביות EGFR בסרטן שד מנבאת מחלה קשה יותר אך גם שיעור גבוה יותר של תגובה לכימותרפיה נאו-אדג'ובנטית

EGFR הוא חבר במשפחת קולטנים אפידרמליים הומניים אשר מבוטא לעתים קרובות בגידולים שונים. מחקרים רבים בחנו את הקשר בין חיוביות EGFR בסרטן שד לערך הפרוגנוסטי שלו אך נכון להיום ללא מסקנות ברורות. החוקרים ניסו לבחון את חיוביות הקולטן ואת הקשר בינה לבין גורמים מנבאים פתולוגיים קליניים ותוצאים קליניים.

במחקר בוצע שימוש בנתונים של 355 מטופלות עם סרטן שד. מתוך כלל המטופלות, גידולי TNBC - triple negative breast cancer היו הנפוצים ביותר (43%) ולאחר מכן 25% לומינל A.

הגיל החציוני בעת התייצגות מחלה היה 45.3 (טווח 24-73 שנים) שנים. שיעור חיוביות ל-EGFR היה 30.3%. מטופלות שליליות ל-EGFR התייצגו בשלב מחלה מוקדם באופן מובהק יותר מאשר מטופלות ל-EGFR חיוביות (44.10 לעומת 19.16%, p=0.046).

מעורבות בלוטות לימפה הייתה הודגמה באופן מובהק ביותר גידולים חיוביים ל-EGFR (66.6% לעומת 37.5%, p=0.0364). תגובה מלאה פתולוגית הייתה קשורה עםEGFR חיובי (16.1% לעומת 12.5%, p=0.0349). בנוסף, נצפו יותר חזרות מחלה במטופלות שטופלו כירורגית עם חיוביות EGFR לעומת מטופלות ללא EGFR אך ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית.

החוקרים מסכמים כי סרטן שד בעוקבת הנשים שנבדקה הופיע בגיל צעיר. חציון הגיל בעת ההופעה היה קטן בכמעט שני עשורים מאשר במערב עם מספר רב של נשים המתייצגות בשלב מחלה מתקדם ופנוטיפ TNBC.

חיוביות EGFR נצפתה בכשליש מהגידולים. תת קבוצה זו של מטופלות יכולה להנות מטיפול נוגד EGFR. חיוביות EGFR שימשה כסמן למחלה אגרסיבית כפי שהודגם על ידי שיעור גבוה יותר של שלב מתקדם, גרייד גבוה וחיוביות בלוטות לימפה. תת קבוצה זו הדגימה שיעור גבוה יותר של תגובה מלאה פתולוגית לאחר כימותרפיה נאואדג'ובנטית. נצפתה מגמה לכיוון תוצאים פחות טובים במטופלות חיוביות ל-EGFR שטופלו ניתוחית.

מקור: 

Paryani, J. et al. (2018) International Journal molecular and immunooncology.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  EGFR,  קולטן,  גורם פרוגנוסטי